logo west wales ancestors

Geirda

Mae Heather yn cyflawni gwaith o safon uchel yn brydlon ac am bris rhesymol - os am ddarganfod hanes eich teulu heb wneud y gwaith eich hun, cysylltwch â Heather.
Mrs A Morris, Sir Benfro.

"Pleser o'r mwya yw cymeradwyo gwaith HT.
Fe'i cyflwynodd adroddiad clodwiw a proffesiynol iawn. Roedd yr ymchwil yn eang,dryliw a chywir.
Roedd pob darn o gwybodaeth yn dangos lleoliad y tystiolaeth, a'r ffeil gorffenedig yn glir ac yn rhwydd i'w ddeall. Roeddwn yn bles dros ben a'r adroddiad Gwaith canmoladwy iawn".

L W. Caerdydd

Website Design and Hosting by United Studios.