logo west wales ancestors

Gwasanaeth Ymchwil

Yr wyf yn medri cynnig gwasanaeth ymchwil proffesynol a chyfrinachol, gan olrhain cymaint neu cyn llied o hanes ag sydd angen gan clientiaid. Ni allaf gwaranti y bydd pob ymchwil mor llwyddianus ag yr ydych yn obeithio, gan fod hyn yn dibynnu ar y wybodaeth sydd ar gael. Gall dogfennau gorffenedig gwneud anrheg delfrydol ar gyfer dathliad arbennig megis penblwydd, ymddeoliad, priodasau arian ac aur, neu ar gyfer person sydd a pobeth ganddynt.

Pris Ymchwil

Mae pris ymchwil yn £15.00 yr awr, gyda lleiafrif o ddwy awr o waith, gydau costau teithio, prynu unrhyw tystysgrifau, tynnu lluniau a cyflwyno y ddogfen gorffenedig gan gynnwys papur safon archif yn uchwanegol.

Pecyn Teifi

Olrhain hanes un llinach o'ch teulu (naill a'i ochor y tad neu'r fam) nol i tua 1837. Bydd y pecyn yn cynnwys adysgrifiad o wahanol cyfrifiadau a rhestri plwyfi (os ar gael), ynghyd a dau tystysgrif i gefnogi y darganfyddiadau.

Bydd hefyd gwybodaeth cefndirol o ble yr oedd eich cyndeidiau yn byw, eu addysg, crefydd, gwaith ac ati. Bydd y ddogfen yn dangos yn glir o ble y mae'r gwybodaeth wedi cael eu ddarganfod, ac yn cael eu cyflwyno mewn llyfr clawr caled o ansawdd da, (dewis o liwiau), a bydd yn agor yn ol i ychwanegu tudalennau fel y bydd mwy o wybodaeth yn cael eu ddarganfod.

Amcangyfri o'r amser sydd eu angen i gwbwlhau'r pecyn: 3 Wythnos

Pris: £160.00

Pecyn Towy

Yn gwmws fel pecyn Teifi ond yn olrhain dau llinach o'ch teulu nol i tua 1837. Bydd hefyd pedwar tystysgrif yn cael eu gyflwyno.

Amcangyfri o'r amser sydd eu angen i gwbwlhau'r pecyn: 6 Wythnos

Pris: £295.00

Pecyn Cleddau

Yn gwmws fel pecyn Teifi ond yn olrhain pob un o'ch cyndeidiau yn ol i tua 1837. Bydd hefyd 8 tystysgrif yn cael eu gyflwyno.

Amcangyfri o'r amser sydd eu angen i gwbwlhau'r pecyn: 8 Wythnos

Pris: £495.00

Cwestyniau ac Atebion

A oes yna unrhyw gostau ychwanegol sydd heb cael eu ddatgelu

Nac oes. Mae'r pecynau arbennig yn cynnwys unrhyw costiau teithio (o fewn Gorllewin Cymru) ar gyfer ymchwil, (o fewn Gorllewin Cymru) tynnu lluniau, tystysgrifau a chludiant post. Yr unig cost uchwanegol fyddau os ydych am y wybodaeth wedi eu rhoi ar ddisg hefyd.

A byddech yn medri uchwanegu lluniau sydd gennyf eisioes.
Buaswn. i fynu at 2 llun yn y pecyn Teifi, 4 llun yn pecyn Towy a 8 llun yn pecyn Cleddau. Byddaf yn scanio y lluniau gwreiddiol ac yn eu dychwelyd i chwi mor gynted ag sydd bosib. Os byddau angen uchwanegu mwy o luniau byddau cost uchwanegol yn cael eu drafod.

A fedraf newid o un pecyn i un yn fwy cyn gorffen y gwaith.
Medrwch, dim ond talu y gwahanaeth fyddau eu angen.

Sut fyddaf yn derbyn y wybodaeth
Os na fyddaf yn medri cyflwyno yr ymchwil i chwi yn bersonol, byddwch yn eu dderbyn gyda phost dosbarth cyntaf a fydd wedi eu recordio.

Sut byddech am eich talu.
Byddwch yn derbyn anfonneb am y gweddill sydd yn ddyledus gyda'r gwaith ymchwil. Medrwch talu trwy arian neu siec, neu Paypal. Byddaf yn gwerthfawrogi taliad o fewn 7-10 diwrnod i chwi dderbyn y wybodaeth.

Prisiau yn aros yr un peth tan diwedd 2015.

Website Design a Hosting gan United Studios.