logo west wales ancestors

Croeso...

Yr wyf wedi bod yn gweithio fel ymchwilydd hanes hunan gyflogedig ers i mi raddio yn y pwnc yn 2008. Y prif waith yr wyf wedi bod yn gwneud yw ymchwilio i mewn i hanes teuluoedd, tâi, ac yn trefni arddangosfeydd o hen luniau a dogfennau ac hefyd siarad a cymdeithasau hanes neu grwpiau eraill. Ers 2012 yr wyf bod yn aelod o dîm hel achau Radio Cymru yn siarad sut mae fynd ati i ddechrau ymchwil, ac hefyd yn gyfrifol am ddatrys problemau mae gwrandawyr wedi gwynebi tra yn gwneud ymchwil eu hunain.

Yn fy amser sbar yr wyf wedi bod yn olrhain hanes y dau-ddeg pump o filwyr o bentref Cilgerran yng nghorllewin Cymru a gwympodd yn y rhyfel mawr. Y canlyniad o hyn yw fy mhod wedi creu dogfen gyda dros 150 o tudalennau sydd i'w weld yn y derbynfa yng nghastell Cilgerran, ar silffoedd Llyfrgelloedd Hwlffordd ac Aberteifi, ac yn archidy Sir Benfro. Yr wyf nawr yn gwneud yr un fath o ymchwil ar y milwyr o ardal Eglwyswrw.

Website Design a Hosting gan United Studios. | Dolenni